ภาพกิจกรรม
นักเรียนที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับชั้น ปวช.3 ตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ลานโดมอเนกประ
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี นำโดยนายวสันต์ แสงนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี นายบัญชา ใจซื่อ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นางสาวนฤมล แตงแก้วฟ้า หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง นำนักเรียนที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับชั้น ปวช.3 ตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2566,13:58   อ่าน 72 ครั้ง