ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ได้รับการสรรหาและเลือกเป็นคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี นำโดยนายวสันต์ แสงนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ดำเนินการจัดการประชุมผู้ได้รับการสรรหาและเลือกเป็นคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี โดยมีกรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 50 ปี กรมอาชีวศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2566,13:40   อ่าน 276 ครั้ง