ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน เข้าประเมินการเตรียม
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 นายวสันต์ แสงนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน เข้าประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ของครูผู้ช่วยจำนวน 6 ราย ดังนี้
1. นายสัญญา ฉิมอำพันธ์ ครูผู้ช่วยแผนกวิชาช่างยนต์
2. นายศุภกฤษ กิ่งไทร ครูผู้ช่วยแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
3. นายชนินทร์ ดาวัน ครูผู้ช่วยแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4. นายกฤษณะ บุพศิริ ครูผู้ช่วยแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์
5. นางสาวรัชฎาเนตร สุรำไพ ครูผู้ช่วยแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
6. นางสาววราภรณ์ อ่อนทุม ครูผู้ช่วยแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 50 ปี กรมอาชีวศึกษา
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2565,08:35   อ่าน 210 ครั้ง