ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการมีงานทำ (ภาษาญี่ปุ่น) ตามโครงการทุนนวัต
ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการมีงานทำ (ภาษาญี่ปุ่น) ตามโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประเภททุน 5 ปี (ทุนรุ่นที่3 ระดับปวช.2) ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 50 ปี กรมอาชีวศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2565,09:18   อ่าน 210 ครั้ง