ภาพกิจกรรม
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี นำโดยนายวสันต์ แสงนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี คณะครูนำนักเรียน นั
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี นำโดยนายวสันต์ แสงนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี คณะครูนำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ทักษะงานคอนกรีต ทักษะงานประมาณราคางานก่อสร้าง และทักษะการสำรวจเพื่องานก่อสร้าง
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ทักษะงานวัดละเอียด
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทักษะ English Public Speaking
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อม ทักษะงานตรวจสอบรอยเชื่อม และทักษะงานเชื่อม SMAW&GTAW
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2565,09:11   อ่าน 35 ครั้ง