ภาพกิจกรรม
นายวสันต์ แสงนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ อศจ. ส
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี นำโดยนายวสันต์ แสงนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ อศจ. สิงห์บุรี สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประเภททักษะเครื่องปรับอากาศและการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประเภททักษะสะเต็มศึกษา ระดับปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ โดยดำเนินการแข่งขันในระดับปวช. จำนวน 2 ทักษะ และระดับปวส. จำนวน 2 ทักษะ ณ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2565,08:44   อ่าน 53 ครั้ง