ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครูช่างพระวิษณุกรรมเจ้า
          ด้วยวิชาความรู้ที่ครูให้ พร้อมดอกไม้กราบลงตรงเท้าครู” วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี จัดพิธีไหว้พระวิษณุกรรมเจ้า ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต พี่งโภคา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี   ให้ความกรุณามาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาและศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก กิจกรรมในพิธีประกอบด้วยสักพระพุทธรูปประจำวิทยาลัย  กิจกรรมทั้งหมดนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา และศิษย์เก่า สักการะพระะวิษณุกรรมอันเป็นศูนย์รวมจิตใจและความเป็นศิริมงคลและที่เคารพบูชาของนักเรียนนักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน,บุคลากรด้านวิศวกรรม ทั้งนี้เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษา ให้มีบทบาทในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามให้สืบเนื่องต่อไป
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2561,01:08   อ่าน 4460 ครั้ง