IMAGE ประเมิน สมศ. รอบสาม
วันจันทร์, 09 ธันวาคม 2556
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาของ สมศ. (คลิกดูรายละเอียดได้)   Read More...

ผู้บริหาร

C.jpg

Login Form

เอกสารดาวน์โหลด

หมวดหมู่รอง

ข่าวสารงานแนะแนว

IMAGE สัมมนา รู้ฉัน – รู้เธอ
วันอังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2557
นักศึกษาระดับ ปวส.2 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ร่วมการสัมมนา “Getting to know you more (รู้ฉัน-รู้เธอ)”... Read More...
IMAGE บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
วันจันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2557
บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด... Read More...
IMAGE Road Show อาชีวศึกษาสิงห์บุรี
วันจันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2557
งานแนะแนววิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ดำเนินการ Road Show แนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ ให้กับนักเรียน เมื่อวันศุกร์ที่... Read More...
IMAGE Road Show โรงเรียนบางระจันวิทยา
วันจันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2557
งานแนะแนววิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ดำเนินการ Road Show แนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ ให้กับนักเรียน เมื่อวันพุธที่ ๒๒... Read More...
IMAGE Road Show วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
วันจันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2557
งานแนะแนววิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ดำเนินการ Road Show แนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ ให้กับนักเรียน เมื่อวันจันทร์ที่... Read More...
IMAGE โครงการอบรมเสริมความรู้ด้านวิชาชีพและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันอังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2557
  โครงการอบรมเสริมความรู้ด้านวิชาชีพและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ... Read More...
IMAGE Road Show แนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ 19 ม.ค. 57
วันอังคาร, 21 มกราคม 2557
งานแนะแนววิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ดำเนินการ Road Show แนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ ให้กับนักเรียน... Read More...
IMAGE ภาพกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส
วันพุธ, 25 ธันวาคม 2556
ภาพกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส  เมื่อวันที่  ๑๙  ธันวาคม ๒๕๕๖  ... Read More...
IMAGE ภาพกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนวัดพรหมสาคร
วันพุธ, 25 ธันวาคม 2556
ภาพกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนวัดพรหมสาคร  เมื่อวันที่  ๑๙  ธันวาคม ๒๕๕๖  ... Read More...
IMAGE ภาพกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนเทศบาล ๔ รักษ์เมืองสิงห์
วันพุธ, 25 ธันวาคม 2556
ภาพกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนเทศบาล ๔ รักษ์เมืองสิงห์   เมื่อวันที่  ๑๘  ธันวาคม... Read More...
IMAGE ภาพกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนบางระจันวิทยา
วันพุธ, 25 ธันวาคม 2556
ภาพกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนบางระจันวิทยา   เมื่อวันที่  ๑๘  ธันวาคม ๒๕๕๖  ... Read More...
IMAGE ภาพกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนชุมชนวัดม่วง
วันพุธ, 25 ธันวาคม 2556
ภาพกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนชุมชนวัดม่วง   เมื่อวันที่  ๑๘  ธันวาคม ๒๕๕๖  ... Read More...
IMAGE ภาพกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนสิงหพาหุ (ประสานมิตรอุปถัมภ์)
วันพุธ, 25 ธันวาคม 2556
ภาพกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนสิงหพาหุ (ประสานมิตรอุปถัมภ์)   เมื่อวันที่ ๑๗... Read More...
IMAGE ภาพกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม
วันพุธ, 25 ธันวาคม 2556
ภาพกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม   เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖  ... Read More...
IMAGE ภาพกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนวัดศรีสาคร
วันพุธ, 25 ธันวาคม 2556
ภาพกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนวัดศรีสาคร   เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖  ... Read More...
IMAGE ภาพกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนอินทโมลีประธาน
วันพุธ, 25 ธันวาคม 2556
ภาพกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนอินทโมลีประธาน  เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖  ... Read More...
IMAGE ภาพกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนทองเอนวิทยา
วันพุธ, 25 ธันวาคม 2556
ภาพกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนทองเอนวิทยา  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ... Read More...
IMAGE รับสมัครงานบริษัท ดับเบิ้ล A ณ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
วันพุธ, 27 พฤศจิกายน 2556
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน) เข้าประชาสัมพันธ์บริษัทและรับสมัครผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาเข้าทำงาน... Read More...
IMAGE บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด
วันพุธ, 27 พฤศจิกายน 2556
บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด... Read More...
IMAGE ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมทักษะการคิดเพื่อความสำเร็จในการทำงานในยุค AEC
วันจันทร์, 11 พฤศจิกายน 2556
ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมทักษะการคิดเพื่อความสำเร็จในการทำงานในยุค AEC เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน... Read More...
IMAGE ข่าวโควตาเรียนดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาแล้วค่ะ
วันพุธ, 30 ตุลาคม 2556
  ประกาศจากงานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี เรื่อง โควตาเรียนดีระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา... Read More...
IMAGE แจ้งนักศึกษาผู้กู้ กยศ. รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับ
วันอังคาร, 30 เมษายน 2556
แจ้งนักศึกษาผู้กู้ กยศ. รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับ ปีการศึกษา 2556   นักเรียน/นักศึกษา... Read More...
IMAGE แจ้งนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ระดับ ปวส.2 ทุกคน
วันอังคาร, 30 เมษายน 2556
  แจ้งนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ระดับ ปวส.2 ทุกคน   ผู้กู้ระดับ ปวส.2 ทุกคน ให้ปฏิบัติดังนี้   ขั้นตอนที่ 1  ... Read More...
IMAGE ภาพการสอบสัมภาษณ์บริษัทคาเนมิทสึ
วันพุธ, 06 กุมภาพันธ์ 2556
ภาพกิจกรรมนักศึกษาระดับ ปวส. ๒ สอบสัมภาษณ์งานกับบริษัท  คาเนมิทสึ  พูลเล่ย์  จำกัด เมื่อวันอังคารที่  ๕ ... Read More...
IMAGE ภาพกิจกรรมการแนะนำไปทำงานต่างประเทศ
วันศุกร์, 01 กุมภาพันธ์ 2556
ภาพกิจกรรมโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ... Read More...

เก่งดีมีสุขสนุกคิดบวก

ข่าวจากสำนักอำนวยการ

ข่าวการศึกษา

ระบบงาน

Link สอศ.

แผนกวิชา

สถิติการเข้าชมเว็บ

วันนี้43
เมื่อวาน52
สัปดาห์นี้43
เดือนนี้1289
ทั้งหมด28768